Monthly Archives: October 2010

Fiqh Haraki Daripada Pra Syarat Kemenangan

Fiqh Haraki Daripada Pra Syarat Kemenangan

Semua orang yang berjuang mengharapkan kemenangan. Malah ramai yang mengimpikan kemenangan berlaku semasa hidupnya. Namun apakah definasi kemenangan yang diinginkan oleh Islam?. A ...

Read More »
Program Riadhah Mingguan

Program Riadhah Mingguan

Riadhah atau bersenam merupakan satu elemen yang penting tetapi acapkali dipandang remeh oleh majoriti kita. Sekiranya hendak dibincangkan dari sudut manfaat kesihatan & perub ...

Read More »
Iftar I-Medik Kali Ke-2

Iftar I-Medik Kali Ke-2

3 September: I-Medik telah mengadakan Iftar Perdana I-Medik pada 24 Ramadhan yang lalu bertempat di Dewan Puri Pujangga, UKM Bangi. Majlis ini telah dihadiri oleh 250 orang daripa ...

Read More »
Bukan Sekadar Wanita

Bukan Sekadar Wanita

Umar al-Khattab pernah berkata: “Aku impikan rumah ini dipenuhi dengan ‘rijal-rijal’ seperti Muaz b. Jabal, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Salim hamba Huzaifah untuk aku gunakan mereka un ...

Read More »
scroll to top